Slovenská chemická spoločnosťZálohová faktúra č. ZF/75045
Dodávateľ:
Slovenská chemická spoločnosť
Radlinského 9
812 15 Bratislava

IČO: 178900
DIČ: 2020801563
Odberateľ:
IČ DPH: SK2021177202
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23
91843 Trnava
Slovensko
Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556
Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200
Variabilný symbol: 75045
Konštantný symbol: 0308
Dátum vyhotovenia10.05.2023
Dátum splatnosti:24.05.2023
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhradyPríkazom
Označenie dodávkyEUR Celkom
Na základe registrácie Vám fakturujeme registračné poplatky na konferenciu 75. ZJAZD CHEMIKOV pre doc. PaedDr. Katarína KOTUĽÁKOVÁ, PhD.
Termín podujatia: 4. až 8. septembra 2023
Miesto podujatia: Hotel Bellevue (Vysoké Tatry, Slovensko)
BEZ UBYTOVANIA účastník 570 €
Konferenčný poplatok BEZ UBYTOVANIA zahŕňa:
konferenčné materiály, stravu od večere 4. 9. 2023 po obed 8. 9. 2023 vrátane, uvítací večierok, prestávkové občerstvenie, slávnostný večierok.
570 €
Spolu na úhradu:570 €
Vystavila: Ing. Michaela Halinkovičová
Kontakt: zjazd.chemikov@gmail.com

Prevzal:

Pečiatka:

Recommended Articles