Posterová sekcia Utorok 5.9.

Sekcia 1 Analytická chémia

1Po01 Martin Adam, Eliška Trnková, Aleš Eisner
“ANALÝZA BIOGENNÍCH AMINŮ V PIVECH METODOU MEPS-HPLC/UV”

1Po02 Jana Bacova, Hanna Sopha, Jan Capek, Tomas Rousar, Jan M. Macak
“WHITE AND BLACK ANODIC TIO 2 NANOTUBES: COMPARISON OF BIOLOGICAL EFFECTS IN NEURAL SH-SY5Y CELLS”

1Po03 Martin Baroch, Hana Dejmková
“MINIATURIZOVANÝ AMPEROMETRICKÝ DETEKTOR S KOVOVOU REFERENČNÍ ELEKTRODOU”

1Po04 František Čacho, Jakub Masác
“MULTIPRVKOVÁ ANALÝZA POMOCOU AAS SPEKTROMETRA”

1Po05 Lucie Žaloudková, Vojtěch Hamala, Veronika Ostatná, Jindřich Karban, Aleš Daňhel
“VOLTAMETRICKÉ CHOVÁNÍ FERROCENOVÝCH GLYKOMIMETIK A STUDIUM JEJICH INTERAKCE S GALEKTINEM-1 POMOCÍ ELEKTRODY Z PYROLYTICKÉHO GRAFITU”

1Po06 Aleš Eisner, Martin Adam
“STANOVENÍ PESTICIDŮ VE VODÁCH V REŽIMU MRM”

1Po07 Daniel Haško
“ZLEPŠENIE PRIESTOROVÉHO ROZLÍŠENIA LIBS URČOVANÍM ROZMEROV ABLAČNÝCH KRÁTEROV”

1Po08 Alena Kelnarová, Eva Schlesingerová, Helena Pilátová
“STANOVENÍ HMOTNOSTNÍ AKTIVITY VYBRANÝCH PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDŮ V POTRAVINÁCH”

1Po09 Patrik Kopčan, Eva Kinnertová
“STUDIUM POROZITY UHLÍKATÝCH MATERIÁLŮ POMOCÍ LOW-FIELD NMR RELAXOMETRIE”


1Po10 Kateřina Krtková, Martin Mucha
“VYUŽITÍ ADSORPCE NA MAGNETICKÝCH MATERIÁLECH PŘI PŘÍPRAVĚ VZORKŮ PŘÍRODNÍCH VOD KE STANOVENÍ STOPOVÝCH MNOŽSTVÍ IONTŮ TĚŽKÝCH KOVŮ”

1Po11 Paras H. Kundalia, Lucia Pažitná, Kristína Kianičková, Eduard Jáné, Lenka Lorencová, Jaroslav Katrlík
“MICROARRAY BIOSENSING IN GLYCOMICS ADOPTING 4DAPPROACH”

1Po12 Alica Várfalvyová, Barbora Benická, Elena Kupcová
“FORENZNÁ APLIKÁCIA CHROMATOGRAFICKÉHO STANOVENIA BENZODIAZEPÍNOV”

1Po13 Alena Manová, Kristína Vodičková, Miroslav Rusko
“SELENIUM APPARENTLY HELPS AGAINST CORONAVIRUSES”

Sekcia 2 Fyzikálna chémia

2Po01 Martin Bajcura, Miloš Lukáč, Martin Pisárčik
“POVRCHOVÉ AKTIVITY PRÍRODNÝCH DERIVÁTOV KYSELINY OLEÁNOVEJ”

2Po02 Zuzana Cibulková, Tibor Dubaj, Peter Šimon
“DSC STUDY OF THERMOOXIDATIVE STABILITY OF LIGNOSULFONATE-FILLED RUBBER COMPOUNDS”

2Po03 Jakub Copak, Michal Gulka, Ema Fialova, Maabur Sow, Raúl B. Gonzalez, Simon Lepleux, Fedor Jelezko, Petr Cigler
“NANODIAMONDS WITH THERMORESPONSIVE POLYMERS FOR INTRACELLULAR THERMOMETRY”

2Po04 Michal Hricovíni, Ondrej Cehlár, Rostislav Škrabana, Miloš Hricovíni
“CONFORMATIONAL ANALYSIS OF THE TAU SEQUENCE 214SER-THR231 BY COMBINED MM AND QM METHODS”

2Po05 Eva Noskovičová, Monika Jerigová, Vojtech Szocs, Dušan Velič, Katarína Koťuhová, Dušan Lorenc
“REZONANČNE ZOSILNENÉ THZ-FWM VO FLUORIDOCH”

Sekcia 3 Anorganická a materiálová chémia

3Po01 Barbora Doušová, Eva Bedrnová, Miloslav Lhotka, Lukáš Pilař, David Koloušek
“PŘÍPRAVA A VYUŽITÍ KOMPOZITNÍCH SORBENTŮ Z ELEKTRÁRENSKÝCH POPÍLKŮ K ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD”

3Po02 Michal Gulka, Priyadharshini Balasubramanian, Ekaterina Shagieva, Josef Khun, Vladimir Scholtz, Fedor Jelezko, Stepan Stehlik, Petr Cigler
“SURFACE OPTIMIZATION OF NANODIAMONDS USING NON-THERMAL PLASMA”

3Po03 Zora Hajdúchová, Sára Jurašková, Marián Janek
“VPLYV TEPLOTY SPEKANIA NA PEVNOSŤ V OHYBE HYDROXYAPATITOVEJ KERAMIKY PRIPRAVENEJ 3D TLAČOU”

3Po04 Eva Kuzielová, Zora Hajdúchová, Matúš Žemlička, Jiří Másilko, Oľga Fričová
“CHANGES OF CLASS G CEMENT PASTE INDUCED BY THE COMBINED EFFECT OF GEOTHERMAL WATER AND HIGH TEMPERATURE”

3Po05 Eva Kuzielová, Zora Hajdúchová, Kristína Compeľová, Michal Slaný, Vladimír Pavlík
“COMPARISON OF GEOTHERMAL WATER AND SODIUM CHLORIDE SOLUTION ACTION ON CEMENT PASTES UNDER AMBIENT CONDITIONS”

3Po06 Michaela Harmošová, Mária Vilková, Martin Kello, Dominika Šebová, Erika Samoľová, Miroslava Litecká, Ivan Potočňák
“KOMPLEXY Zr(IV) S DERIVÁTMI 8-HYDROXYCHINOLÍNU A ICH CYTOSTATICKÁ AKTIVITA”

3Po07 Lucie Hochvaldova, Renáta Večeřová, Milan Kolář, Libor Kvítek, Aleš Panáček
“ZKOUMÁNÍ ADAPTACE BAKTERIÍ NA ANTIMIKROBIÁLNÍ ÚČINKY NANOČÁSTIC STŘÍBRA”

3Po08 Martina Kepeňová, Michaela Benediková, Miroslava Litecká, Ivan Potočňák
“BIOLOGICKY AKTÍVNE PALÁDNATÉ KOMPLEXY ZLOŽENIA NH2(CH3)2[PdCl2(XQ)]”

3Po09 Eva Kinnertová, Gabriela Zelenková, Lucie Kořená, Tomáš Zelenka, Václav Slovák
“VLIV RYCHLOSTI OHŘEVU PŘI PYROLÝZE NA MEZOPOROZITU SOFT-TEMPLÁTOVANÝCH GELŮ”

3Po10 Zdeňka Kolská, Simona Kamínková, Václav Švorčík
“PŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE NANOSTRUKTUROVANÝCH POVRCHŮ ROUBOVANÝCH ČÁSTICEMI PRO ANTIBAKTERIÁLNÍ VLASTNOSTI”

3Po11 Lucie Kořená, Václav Slovák, Ana Arenillas, Samantha Lizette Flores López
“VYUŽITÍ MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ UHLÍKATÝCH XEROGELŮ”

3Po12 Samuel Kowalczyk, Václav Slovák
“VLIV RYCHLOSTI PRŮTOKU ATMOSFÉRY PŘI PYROLÝZE ORGANICKÝCH LÁTEK NA POROZITU VZNIKAJÍCÍCH UHLÍKATÝCH MATERIÁLŮ”

3Po13 Dhiya Krishnan, Michal Korenko, František Šimko, Blanka Kubíková
“THE PHASE EQUILIBRIA OF Na3AlF6–NdF3 AND (Na3AlF6–NdF3) eut –Nd2O3 SYSTEM”

3Po14 Jakub Kurjan, Mária Vilková, Miroslava Litecká, Ivan Potočňák
“MEĎNATÉ KOMPLEXY DERIVÁTOV KUMARÍNU AKO POTENCIONÁLNE PROTIRAKOVINOVÉ ČINIDLÁ”

3Po15 Klaudia Kvaková, Goutam Pramanik, Ondřej Pavelka, Jan Valenta, Petr Cígler
“NEAR-INFRARED PHOTOLUMINESCENT GOLD NANOCLUSTERS”

3Po16 Miloslav Lhotka, Barbora Doušova
“URČENÍ TEXTURNÍCH CHARAKTERISTIK JÍLOVÝCH MINERÁLŮ”

Sekcia 4 Organická chémia

4Po01 Tomáš Čičvák, Martin Putala
“TVORBA C–C VÄZIEB POMOCOU C–H AKTIVÁCIÍ NA BIARYLOVÝCH SUBSTRÁTOCH”

4Po02 Katarína Ráchel Detková, Branislav Ferko, Michaela Marčeková, Jana Doháňošová, Dušan Berkeš, Pavol Jakubec
“VISIBLE-LIGHT-MEDIATED DENITRATIVE CROSS-COUPLING”

4Po03 Lucia Feriancová, Ivana Císařová, Martin Kotora
“SYNTHESIS OF NEW PERYLENE DERIVATIVES VIA RING-EXPANSION REACTION”

4Po04 Ema Fialova, Jakub Copak, Jiri Schimer, Petr Cigler
“BROMINATED DIAMOND SURFACE AS A REACTIVE INTERMEDIATE FOR FURTHER DERIVATIZATIONS”

4Po05 Bedřich Formánek, Pavel Švec, Lenka Loukotová, Václav Vaněk, Anastasiia Priss, Veronika Aulichová, Silvia Petrezselyová, Andrea Brázdová, Lenka Vaneková, František Sedlák, Petr Cígler, Klára Grantz Šašková
“XMAN – VERSATILE LIPID NANOPARTICLES FOR NUCLEIC ACID DELIVERY”

4Po06 Monika Garberová, Mária Vilková, Ivan Potočňák, Monika Tvrdoňová, Martina Bago-Pilátová, Zuzana Kudličková, Alexandra Kešeľáková, Ján Elečko
“SYNTÉZA, ŠTRUKTÚRA A FARMAKOLIGICKÝ PROFIL N- ACYLHYDRAZÓNOV ODVODENÝCH OD PERILLALDEHYDU A MYRTENALU”

4Po07 Tomáš Strhársky, Dominika Pindjaková, Jaroslava Jamrichová, Juliana Lavičková, Veronika Kadlecová, Jiří Kos, Tomáš Goněc, Josef Jampílek
“SYNTÉZA AMIDŮ KYSELINY SKOŘICOVÉ S ANTIMIKROBIÁLNÍ AKTIVITOU”

4Po08 Jana Hricovíniová, Renáta Vadkertiová, Zuzana Hricovíniová
“Cu(II) COMPLEXES OF O,N,O-QUINAZOLINONE DONOR LIGANDS AS NEW BIOACTIVE COMPOUNDS”

4Po09 Karolína Knittelová, David Malinak, Adela Fuchsova, Rudolf Andrys, Kamil Musilek
“HALOGENATED PRALIDOXIME DERIVATIVES AS POTENTIAL REACTIVATORS OF INHIBITED CHOLINESTERASES: SYNTHESIS AND IN VITRO EVALUATION”

4Po10 Zuzana Kohoutova, David Malinak, Rudolf Andrys, Marketa Neugebauerova, Miroslav Psotka, Kamil Musilek
“NONSYMMETRICAL MONOQUATERNARY AMMONIUM SALTS AS POTENTIAL REACTIVATORS OF INHIBITED CHOLINESTERASES: SYNTHESIS AND IN VITRO EVALUATION”

Sekcia 5 Vyučovanie a história chémie

5Po01 Lujza Grambličková, Monika Jerigová
“CHEMICKÉ A ŠTRUKTÚRNE ZLOŽENIE RESPIRÁTOROV A ICH VPLYV NOSENIA NA ROZPOZNÁVANIE EMÓCIÍ ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL A GYMNÁZIÍ“

5Po02 Zuzana Morávková, Jiří Havlíček, Rafael Doležal, Martin Bílek, Karel Kolář
“NITRACE FENOLU V PŘÍTOMNOSTI MIKROVLN JAKO VÝUKOVÝ EXPERIMENT”

Sekcia 6 Aplikovaná chémia, životné prostredie a polyméry

6Po01 Hana Burdová, Zdenka Kwoczynski, Diana Nebeská, Karim Suhail Al Souki, Dominik Pilnaj, Barbora Grycová, Kateřina Klemencová, Pavel Leštinský, Pavel Kuráň, Josef Trögl
“DOES DIESEL CONTAMINATED SOIL AFFECT MISCANTHUS BIOMASS FOR FURTHER THERMAL UTILIZATION?”

6Po02 Milan Bernauer, Kirill Iablochkin, Maryna Kantserova, Martin Zlámal, Vlastimil Fíla
“MODELLING OF GLYPHOSATE SORPTION ON ACTIVATED CARBON”

6Po03 Kirill Iablochkin, Milan Bernauer, Zdeněk Sofer, Vlastimil Fila
“MIXED MATRIX MEMBRANES BASED ON 6FDA-BisP FOR BIOGAS PURIFICATION”

6Po04 Veronika Jančíková, Michal Jablonský
“STANOVENIE ACIDITY V SYSTÉMOCH OBSAHUJÚCICH CHOLÍN CHLORID, KYSELINU MLIEČNU A DIOLY”

6Po05 David Pavel Královič, Katarína Cifraničová, Ondrej Šauša, Helena Švajdlenková
“ŠTÚDIUM MIKROŠTRUKTURÁLNYCH VLASTNOSTÍ VYTVRDENÉHO BISFENOLU A DIGLYCIDYLÉTERU POMOCOU FRONTÁLNEJ POLYMERIZÁCIE”

6Po06 Olga Krupková, Libor Dušek
“DEGRADATION OF TEXTILE DYES FROM WASTEWATER BY OXIDATION PROCESSES”

6Po07 Gabriela Kuchtová
“VYUŽITIE ZHÁŠAČOV K CHARAKTERIZÁCII ELEKTRÓD”

6Po08 Miloš Lukáč, Martin Bajcura, Martin Pisárčik
“ŠTÚDIUM EKOTOXICITY XENOBIOTÍK NA VYBRANÝCH RIASACH A KÔROVCOCH”

6Po09 Jana Macháčková, Marie Nevyhoštěná, Kevin Matzick, Alena Komersová
“DEVELOPMENT OF FILAMENTS FOR FDM 3D PRINTING OF ORAL SOLID DOSAGE FORMS”

6Po10 Frederika Mišíková, Anna Krejčová, Jan Patočka
“ANTROPOGENNÍ GADOLINIUM VSTUPUJÍCÍ DO POTRAVNÍHO REŤEZCE”

Sekcia 7 Chemprogress – chemické technológie

7Po01 Miroslav Hala, Roman Kodým, Martin Prokop, Martin Paidar, Karel Bouzek
“MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ VLIVU GEOMETRIE KANÁLU PRO PROUDĚNÍ PLYNŮ LISOVANÝCH KOVOVÝCH BIPOLÁRNÍCH DESEK NA VÝKON PEM PALIVOVÉHO ČLÁNKU”

7Po02 Libor Mastný, Miloslav Lhotka
“LIKVIDACE ODPADŮ Z VÝROBY TŘASKAVIN”

Posterová sekcia Streda 6.9.

Sekcia 1 Analytická chémia

1Po14 Martina Machalová, Michaela Vašinová Galiová, Tibor Stračina
“LA-ICP-MS IN MEDICAL RESEARCH”

1Po15 Ján Labuda, Veronika Svitková
“ANALYTICKÁ CHARAKTERIZÁCIA NANOMATERÁLOV VO VZORKÁCH SO ZLOŽITOU MATRICOU”

1Po16 Alice Markvartová, Jiří Widimský jr., Tomáš Zelinka, Jan Škrha sr., Michal Vrablík
“STANOVENÍ KATECHOLAMINŮ A METANEFRINŮ Z TĚLNÍCH TEKUTIN V DIAGNOSTICE FEOCHROMOCYTOMU A PARAGANGLIOMU”

1Po17 Jakub Masác, František Čacho
“STANOVENIE JODIDOV VO VZORKÁCH VÔD S VYSOKÝM OBSAHOM CHLORIDOV”

1Po18 Oleksandr Matvieiev, Renáta Šelešovská, Marian Vojs, Pavlína Kelíšková, Lenka Janíková, Jaromíra Chýlková
” ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY FOR THE QUANTITATIVE DETERMINATION OF DRUGS”

1Po19 Ondřej Pařízek
“ROZKLAD PEVNÝCH VZORKŮ POMOCÍ AUTOMATICKÉ TAVIČKY KATANAX”

1Po20 Denis Pavelek, Radoslav Halko
“VPLYV ROZPÚŠŤADIEL A ICH ELIMINÁCIA V KVAPALINOVEJ CHROMATOGRAFII V SPOJENÍ S INFRAČERVENOU SPEKTROMETRIOU NA IDENTIFIKÁCIU LÁTOK”

1Po21 Lucie Pražáková, Jan Fischer, Anna Kubíčková
“NOVÝ PŘÍSTUP K OXIDACI LÉČIV”

1Po22 Veronika Silliková, Jana Jakubčinová, Silvia Dulanská
“RAPID DETERMINATION OF 226 Ra USING A MODIFIED SORBENT”

1Po23 Marek Zelinka, Peter Šebest, Veronika Ostatná, Aleš Daňhel
“ELEKTROCHEMICKÁ DETEKCE INTERAKCE GALEKTÍNU A JEHO GLYKOMIMETIK”

1Po24 Darina Tóthová, Tomáš Cincula, Michal Galamboš
“RÁDIOFARMAKA S OBSAHOM JÓDU – VYUŽITIE RÁDIOANALYTICKÝCH METÓD PRI ICH KONTROLE KVALITY”

1Po25 Lucia Vráblová, Renáta Górová, Helena Jurdáková
“ÚPRAVA VZORKY SMOLKY PRE ĽUDSKÝ BIOMONITORING METABOLITOV PLASTIFIKÁTORA DINCH”

1Po26 Eva Novotná, Lucie Čermáková, Lenka Laštovičková, Vladimír Wsól
“ALDO-KETO REDUCTASE 1C3 AS A NOVEL OFF-TARGET FOR THE BRUTONʹS TYROSINE KINASE INHIBITOR TIRABRUTINIB”

1Po27 Lenka Lorencová, Veronika Pinková Gajdošová, Štefánia Hrončeková, Juvissan Aguedo, Tomáš Bertók, Peter Kasák, Ján Tkáč
“2D MXENE COMPOSITES BASED INTERFACES FOR ULTRASENSITIVE CANCER BIOMARKERS NANOBIOSENSING”

Sekcia 2 Fyzikálna chémia

2Po06 Jarmila Mlynáriková, Miroslav Boča, Blanka Kubíková
“VOLUME PROPERTIES OF THE MOLTEN SYSTEMS MF ─ K2ZrF6 (MF = LiF; NaF and KF)”

2Po07 Eva Noskovičová, Monika Jerigová, Vojtech Szӧcs, Dušan Velič, Justína Nováková, Simon Fleming, Alessandro Tuniz, Dušan Lorenc
“3D TLAČENÝ THz FOTONICKÝ PRIETOKOVÝ SENZOR PRE DETEKCIU NEBEZPEČNÝCH PLYNOV”

2Po08 Dominik Sarvaš, Eva Noskovičová, Dušan Lorenc
“STANOVENIE ÚČINNÉHO PRIEREZU DVOJFOTÓNOVEJ ABSORPCIE METÓDOU Z-SCAN”

2Po09 Peter Šimon, Tibor Dubaj, Zuzana Cibulková
“KINETIC COMPENSATION EFFECT IN SIMPLE AND COMPLEX PROCESSES”

2Po10 Miriama Šimunková, Marek Štekláč, Michal Malček, Martin Kemény, Renáta Raptová, Marián Valko
“EFFECT OF Cu(II) ON THE BIOCHEMICAL PROPERTIES OF SELECTED POLYPHENOLS: THEORY VS. EXPERIMENT”

2Po11 Stanislav Kozmon, Barbora Stratilová
“EXPLORING Α4Β1 INTEGRIN-POLYPEPTIDIC LIGAND INTERACTIONS THROUGH IN SILICO METHODS”

Sekcia 3 Anorganická a materiálová chémia

3Po17 Lenka Loukotová, Olha Lytvynenko, Jiří Schimer, Petr Cígler
“STABILIZED GOLD NANOPARTICLES BY POLYDIACETYLENES”

3Po18 František Šimko, Zuzana Netriová, Aydar Rakhmatullin, Michal Korenko
“CESIUM FLUORO‒, OXO‒ AND OXO‒FLUORO‒ALUMINATES: SYNTHESIS, AND THEIR STABILITY”

3Po19 Ales Panacek, Lucie Hochvaldova, Martin Mistrik, Zdenek Skrott
“PLASMONIC SILVER NANOLAYERS-MODIFIED SURFACES FOR MICROTHERMAL-INDUCED SUBCELLULAR-TARGETED PROTEIN DAMAGE IN CELLS”

3Po20 Radka Pocklanová, Jan Stehlík, Aneta Bužková, Aleš Panáček, Robert Prucek, Libor Kvítek
“CONTROLLING ULTRASMALL GOLD NANOPARTICLES: IMPORTANCE OF SIZE AND STRUCTURE FOR THE STUDY OF CATALYTIC ACTIVITY”

3Po21 Marie Pražáková, Bohuslav Drahoš
“DESIGN AND SYNTHESIS OF POLYDENTATE PYCLEN-BASED LIGAND SUITABLE FOR COMPLEXATION OF MANGANESE(II) AND OTHER (BIOLOGICALLY) RELEVANT METAL IONS”

3Po22 Robert Prucek, Karolína Zrníková, Aneta Bužková
“PŘÍPRAVA NANOKOMPOZITU OXIDU ŽELEZA A NANOČÁSTIC KOBALTU PRO APLIKACI DEGRADACE ETHINYLESTRADIOLU”

3Po23 Jakub Siegel, Jana Pryjmaková, Daniel Grossberger
“VLIV MORFOLOGIE POLYMERU NA UKOTVENÍ STŘÍBRNÝCH NANOČÁSTIC METODOU LIFT”

3Po24 Petr Slepička, Dominik Fajstavr, Nikola Slepičková Kasálková, Bára Frýdlová
“REPLIKACE BIOPOLYMERU PLLA A JEHO ANTIBAKTERIÁLNÍ VLASTNOSTI”

3Po25 Nikola Slepičková Kasálková, Jakub Siegel, Jana Pryjmaková, Petr Slepička
“PŘÍPRAVA Au A Cu NANOSTRUKTUR NA PERIODICKY VZOROVANÉM PEN PRO BIOAPLIKACE”

3Po26 Antonín Sojka, Jan Zich, Jiří Navrátil, Ludvík Beneš, Tomáš Plecháček, Čestmír Drašar
“Bi2O2Se THERMOELECTRIC PROPERTIES COMPARISON STUDY”

3Po27 Barbora Štefková, Robert Prucek, Tomáš Ingr
“SONOCHEMICKÁ PŘÍPRAVA VRSTEV NANO A SUBMIKRONOVÝCH ČÁSTIC STŘÍBRA PRO DETEKCI LÁTEK POMOCÍ POVRCHEM ZESÍLENÉ RAMANOVY SPEKTROSKOPIE”

3Po28 Anna Zabelina, Denis Zabelin, Zdeňka Kolská, Oleksiy Lyutakov, Václav Švorčík
“FOTOINDUKOVANÁ KONVERZE CO 2 ZA ARKTICKÝCH PODMÍNEK”

3Po29 Svitlana Vitushkina, Juraj Kuchár, Veronika Kuchárová
“STUDY OF PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF ORGANIC PRECURSORS OF SINGLE-MOLECULE MAGNETS BASED ON 3d/4f METALS”

3Po30 Jana Vyhlídalová, Tomáš Zelenka, Aleš Badač, Miroslav Almáši
“KOMPOZITNÍ MOF-UHLÍKATÉ MATERIÁLY PRO SORPCI VODÍKU”

3Po31 Eva Zahradníková, Céline Pichon, Jean-Pascal Sutter, Radovan Herchel, Petr Halaš, Bohuslav Drahoš
“PYRIDINE-BASED MACROCYCLIC LIGANDS: SYNTHESIS OPTIMIZATION, COMPLEX PREPARATION AND THEIR ROLE IN THE FILED OF MOLECULAR MAGNETISM”

3Po32 Gabriela Zelenková, Tomáš Zelenka, Miroslav Almáši, Michala Soldánová
“GRAPHENE AS A PROMISING ADDITIVE TO HIERARCHICALLY POROUS CARBON MONOLITHS FOR ENHANCED H2 AND CO2 SORPTION”

Sekcia 4 Organická chémia

4Po11 Adéla Šimková, Enikő Šikorová, Šárka Štěpánková, Klára Konečná, Ondřej Janďourek, Jarmila Vinšová, Martin Krátky
“SYNTÉZA A BIOLOGICKÁ AKTIVITA NOVÝCH DERIVÁTŮ RHODANINU A THIAZOLIDIN-2,4-DIONU”

4Po12 Olha Lytvynenko, Václav Vaněk, Anastasiia Priss, Klára Grantz Šašková, Petr Cígler
“DETERMINATION OF pK a OF ADAMANTANE-BASED LIPID NANOPARTICLES”

4Po13 Dušan Bortňák, Daniel Végh, Branislav Pavílek, Viktor Milata
“INDUKOVANÉ ŠTIEPENIE N-N A C-F VÄZIEB AROMATICKÝCH PERFLUÓROVANÝCH HYDRAZÓNOV – NOVÁ METÓDA SYNTÉZY AROMATICKÝCH A HETEROAROMATICKÝCH NITRILOV A 2,3,5,6- TETRAFLUÓRANILÍNU”

4Po14 Miroslav Psotka, Zuzana Kohoutova, Karolina Knittelova, David Malinak, Rudolf Andrys, Kamil Musilek, Stanislav Gobec
“SYNTHESIS OF NOVEL COMPOUNDS TARGETING NEUROINFLAMMATION AND CHOLINERGIC DEFICIT IN ALZHEIMER´S DISEASE”

4Po15 Karin Schniererová, Henrieta Stankovičová, Martin Putala
“C(2)-REGIOSELEKTÍVNA PRIAMA ARYLÁCIA CHROMÓNOV”

4Po16 Klára Stankovianska, Mária Mečiarová, Radovan Šebesta
“FLUÓROVANÉ PYRÁNY AKO POTENCIÁLNE BIOLOGICKY AKTÍVNE LÁTKY”

4Po17 Markéta Svobodová, Eliška Smejkalová, Nikol Švábková
“SYNTÉZA BOROVÝCH HETEROCYKLŮ VYCHÁZEJÍCÍ Z BIS(ENAMINOAMIDŮ)”

4Po18 Jana Špaková Raschmanová, Martin Fábian, Miroslava Martinková, Adam Sudzina, Martina Bago Pilátová
“TOTÁLNA SYNTÉZA NOVÝCH PYROLIDÍNOVÝCH SFINGOMIMETÍK”

4Po19 Iveta Uhliariková, Mária Matulová, Jaromír Lukavský, Jozef Turjan, Peter Capek
“STRUCTURE OF EXOPOLYSACCHARIDE PRODUCED BY CYANOBACTERIA NOSTOC cf. LINCKIA”

4Po20 Monika Tvrdoňová, Yuliia Zuzak
“STEREOSELEKTÍVNA SYNTÉZA NOVÝCH BROUSSONETÍNOVÝCH ANALÓGOV”

Sekcia 5 Vyučovanie a história chémie

5Po3 Radana Koudelíková, Pavel Štarha
“MULTIMEDIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V CHEMII”

5Po4 Zuzana Vargová
“PROFIL A ŠTUDIJNÝ PLÁN ABSOLVENTA NOVÉHO PROFESIJNE ORIENTOVANÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU „CHEMICKÝ LABORANT – ŠPECIALISTA“”

Sekcia 6 Aplikovaná chémia, životné prostredie a polyméry

6Po11 Walid Moussa, Vladimír Puchart
“RELATIONSHIP BETWEEN THE STRUCTURE-BASED CLASSIFICATION AND SUBSTRATE SPECIFICITY OF α-L- ARABINOFURANOSIDASES”

6Po12 Viktorie Neubertová, Václav Švorčík, Zdeňka Kolská
“ROOM TEMPERATURE SYNTHESIS AND AMINE- FUNCTIONALIZATION OF ZIF-8 FOR ENHANCED CO 2 CAPTURE”

6Po13 Marie Nevyhoštěná, Alena Komersová, Jana Macháčková, Vladimír Pejchal, Šárka Štěpánková
“DISSOLUTION TESTING OF NEW POTENTIAL DRUGS FOR ALZHEIMER’S DISEASE”

6Po14 Alžběta Parchaňská
“PŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE PORÉZNÍCH UHLÍKATÝCH MONOLITŮ NA BÁZI CELULÓZY”

6Po15 Michal Pechar, Robert Pola, Marina Rodrigues Tavares, Kaplan Kirakci, Tomáš Přibyl, Jaroslav Zelenka, Tomáš Ruml, Kamil Lang, Tomáš Etrych
“HYDROPHILIC POLYMER CONJUGATES WITH OCTAHEDRAL MOLYBDENUM CLUSTERS: POTENTIAL NANOMATERIALS FOR PHOTODYNAMIC THERAPY”

6Po16 Lucie Sedláčková, Aleš Franc, Sylvie Pavloková
“PŘÍPRAVA A HODNOCENÍ OBALOVACÍCH SMĚSÍ PRO SUCHÉ OBALOVÁNÍ LÉKOVÝCH MIKROFOREM S ŘÍZENÝM UVOLŇOVÁNÍM”

6Po17 Hana Španielová, Jitka Neburková, Jan Bartoň, Petr Cígler
“FLUORESCENT NANODIAMONDS MODIFIED WITH HYALURONIC ACID FOR TARGETED CANCER CELL THERANOSTICS”

6Po18 Martin Veselý, Jan Elbl, David Záruba
“3D TISK INDIVIDUALIZOVANÉ LÉKOVÉ FORMY”

6Po19 Martin Zlámal, Karel Pecha, Zoran Zwaan
“SEPARACE VYBRANÝCH MIKROPOLUTANTŮ Z VODY S RŮZNOU SOLNOSTÍ POMOCÍ NANOFILTRACE”

6Po20 Hana Dvořáková, Jan Čech, Monika Stupavská, Lubomír Prokeš, Jana Jurmanová, Vilma Buršíková, Jozef Ráhel’, Pavel St’ahel
“FAST SURFACE HYDROPHILIZATION VIA ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA POLYMERIZATION FOR BIOLOGICAL AND TECHNICAL APPLICATIONS”

Sekcia 7 Chemprogress – chemické technológie

7Po03 Ivona Sedlářová, Petr Lodňánek, Martin Zlámal, Jan Vídenský
“STUDIUM OXIDACE ŽELEZNATÝCH IONTŮ VZDUCHEM”

7Po04 Renáta Števuľová, Kamil Kerekeš, Ján Híveš
“ŽELEZANY – ELEKTROCHEMICKÁ PRÍPRAVA”

7Po05 Jaroslav Bruncko, Katarína Koťuhová, Miroslav Michalka, Monika Jerigová
“PULZNÁ LASEROVÁ DEPOZÍCIA KOVOVÝCH VRSTIEV”