V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese zjazd.chemikov@gmail.com, alebo priamo niektorého z členov organizačného výboru. Prípadne môžete využiť aj telefónne číslo  +421 950 699 435.

Organizačný výbor

Predsedníčka: Monika Jerigová monika.jerigova@uniba.sk
Vedecký tajomník: Ľubomír Švorc lubomir.svorc@stuba.sk
Hospodárka: Michaela Halinkovičová michaela.halinkovicova@stuba.sk
Výkonný tajomník: Miroslav Michalka miroslav.michalka@ilc.sk
Technický tajomník: Michal Procházka michal.prochazka@savba.sk
Organizátor za ČSCH: Tomáš Navrátil tomas.navratil@jh-inst.cas.cz

Adresa

Slovenská chemická spoločnosť
Radlinského 9/1111
812 15 Bratislava 1