Sekcia 1 Analytická chémia

Sekcia 2 Fyzikálna chémia

Sekcia 3 Anorganická a materiálová chémia

Sekcia 4 Organická chémia

Sekcia 5 Vyučovanie a história chémie

Sekcia 6 Aplikovaná chémia, životné prostredie a polyméry

Sekcia 7 Chemprogress – chemické technológie