Jazyk

Oficiálne jazyky konferencie sú slovenčina, čeština a angličtina bez prekladu.

Abstrakt

Šablóna pre abstrakt. Rozsah abstraktu je maximálne 200 slov (vlastný text abstraktu, bez nadpisu, autorov, afiliacií). Prijímame abstrakty vo formáte Microsoft Office Word (*.doc, *.docx).

Prednáška

Formát MS Powerpoint (*.ppt, *.pptx). Odporúčaná pomer strán 4:3.

Pozvaná prednáška 40 min. + 10 min. diskusia,
Prednáška 15 min. + 5 min. diskusia.

Autorské práva Vašich prezentácii sú plne zaručené členmi výboru konferencie.

Poster

Postery budú vystavené na paneloch. Pre správnu prezentáciu posterov dodržte prosím nasledovné pravidlá:

Maximálne rozmery postera: 1 000 mm výška x 800 mm šírka.
Musia byť čitateľné zo vzdialenosti 1,5 m.
Materiál (lepiaca páska, nožnice a špendlíky) na pripevnenie postera budú na požiadanie k dispozícii.
Počas posterovej sekcie prezentujúci autor bude prítomný pri posteri.