Showing: 1 - 10 of 243 RESULTS
NezaradenéZálohová faktúra ZF/75262

Zálohová faktúra ZF/75262

Slovenská chemická spoločnosť Zálohová faktúra č. ZF/75262 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosťRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: 60461373Vysoká škola chemicko-technologickáTechnická 516628 PrahaČesko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 75262 Konštantný symbol: 0308 Dátum vyhotovenia 18.07.2023 Dátum splatnosti: 01.08.2023 Firma nie je platiteľom …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/75261

Zálohová faktúra ZF/75261

Slovenská chemická spoločnosť Zálohová faktúra č. ZF/75261 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosťRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: SK2020798395Centrum vedecko-technických informácií SRLamačská cesta 8A, P. O. Box 4784005 BratislavaSlovensko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 75261 Konštantný symbol: 0308 Dátum vyhotovenia 17.07.2023 Dátum …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/75260

Zálohová faktúra ZF/75260

Slovenská chemická spoločnosť Zálohová faktúra č. ZF/75260 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosťRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: 50111965MultiplexDx s.r.o.Ilkovičova 884104 BratislavaSlovensko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 75260 Konštantný symbol: 0308 Dátum vyhotovenia 14.07.2023 Dátum splatnosti: 28.07.2023 Firma nie je platiteľom DPH …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/75259

Zálohová faktúra ZF/75259

Slovenská chemická spoločnosť Zálohová faktúra č. ZF/75259 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosťRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: 50111965MultiplexDxIlkovičova 884104 BratislavaSlovensko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 75259 Konštantný symbol: 0308 Dátum vyhotovenia 14.07.2023 Dátum splatnosti: 28.07.2023 Firma nie je platiteľom DPH Forma …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/75252

Zálohová faktúra ZF/75252

Slovenská chemická spoločnosť Zálohová faktúra č. ZF/75252 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosťRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: SK2020798395Centrum vedecko-technických informácií SRLamačská cesta, 8A84005 BratislavaSlovensko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 75252 Konštantný symbol: 0308 Dátum vyhotovenia 08.07.2023 Dátum splatnosti: 22.07.2023 Firma nie …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/75253

Zálohová faktúra ZF/75253

Slovenská chemická spoločnosť Zálohová faktúra č. ZF/75253 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosťRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: SK2020798395Centrum vedecko-technických informácií SRLamačská cesta, 8A840 05 BratislavaSlovensko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 75253 Konštantný symbol: 0308 Dátum vyhotovenia 08.07.2023 Dátum splatnosti: 22.07.2023 Firma …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/75254

Zálohová faktúra ZF/75254

Slovenská chemická spoločnosť Zálohová faktúra č. ZF/75254 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosťRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: 45238553Metrohm Slovensko s.r.o.Galvaniho 1282104 BeratislavaSlovensko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 75254 Konštantný symbol: 0308 Dátum vyhotovenia 10.07.2023 Dátum splatnosti: 24.07.2023 Firma nie je platiteľom …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/75255

Zálohová faktúra ZF/75255

Slovenská chemická spoločnosť Zálohová faktúra č. ZF/75255 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosťRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: 28984781Metrohm Česká Republika s.r.o.Na Harfe 5c19000 PrahaČesko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 75255 Konštantný symbol: 0308 Dátum vyhotovenia 10.07.2023 Dátum splatnosti: 24.07.2023 Firma nie …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/75257

Zálohová faktúra ZF/75257

Slovenská chemická spoločnosť Zálohová faktúra č. ZF/75257 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosťRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: SK 2020845255FCHPT STU v BratislaveRadlinského 9812 37 BratislavaSlovensko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 75257 Konštantný symbol: 0308 Dátum vyhotovenia 10.07.2023 Dátum splatnosti: 24.07.2023 Firma …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/75258

Zálohová faktúra ZF/75258

Slovenská chemická spoločnosť Zálohová faktúra č. ZF/75258 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosťRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 75258 Konštantný symbol: 0308 Dátum vyhotovenia 13.07.2023 Dátum splatnosti: 27.07.2023 Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady Príkazom Označenie …