Showing: 11 - 20 of 243 RESULTS
NezaradenéZálohová faktúra ZF/75244

Zálohová faktúra ZF/75244

Slovenská chemická spoločnosť Zálohová faktúra č. ZF/75244 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosťRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: SK2020798395Centrum vedecko-technických informácií SRLamačská cesta 8A840 05 BratislavaSlovensko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 75244 Konštantný symbol: 0308 Dátum vyhotovenia 05.07.2023 Dátum splatnosti: 19.07.2023 Firma …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/75249

Zálohová faktúra ZF/75249

Slovenská chemická spoločnosť Zálohová faktúra č. ZF/75249 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosťRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: SK2020845255FCHPT STURadlinského 981237 BratislavaSlovensko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 75249 Konštantný symbol: 0308 Dátum vyhotovenia 07.07.2023 Dátum splatnosti: 21.07.2023 Firma nie je platiteľom DPH …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/75250

Zálohová faktúra ZF/75250

Slovenská chemická spoločnosť Zálohová faktúra č. ZF/75250 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosťRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: SK2020845255Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU BratislavaRadlinského 981237 BratislavaSlovensko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 75250 Konštantný symbol: 0308 Dátum vyhotovenia 07.07.2023 Dátum splatnosti: 21.07.2023 …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/75251

Zálohová faktúra ZF/75251

Slovenská chemická spoločnosť Zálohová faktúra č. ZF/75251 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosťRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STURadlinského 981237 BratislavaSlovensko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 75251 Konštantný symbol: 0308 Dátum vyhotovenia 08.07.2023 Dátum splatnosti: 22.07.2023 Firma …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/75256

Zálohová faktúra ZF/75256

Slovenská chemická spoločnosť Zálohová faktúra č. ZF/75256 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosťRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: 00216208Univerzita Karlova, Pedagogická fakultaMagdalény Rettigové 4116 39 Praha 1Česko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 75256 Konštantný symbol: 0308 Dátum vyhotovenia 10.07.2023 Dátum splatnosti: 24.07.2023 …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/75248

Zálohová faktúra ZF/75248

Slovenská chemická spoločnosť Zálohová faktúra č. ZF/75248 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosťRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: SK2020798395Centrum vedecko-technických informácií SRLamačská cesta 8A840 05 BratislavaSlovensko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 75248 Konštantný symbol: 0308 Dátum vyhotovenia 07.07.2023 Dátum splatnosti: 21.07.2023 Firma …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/75247

Zálohová faktúra ZF/75247

Slovenská chemická spoločnosť Zálohová faktúra č. ZF/75247 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosťRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: SK2020798395Centrum vedecko-technických informácií SRLamačská cesta 8A840 05 BratislavaSlovensko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 75247 Konštantný symbol: 0308 Dátum vyhotovenia 06.07.2023 Dátum splatnosti: 20.07.2023 Firma …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/75237

Zálohová faktúra ZF/75237

Slovenská chemická spoločnosť Zálohová faktúra č. ZF/75237 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosťRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: SK2020798395Centrum vedecko-technických informácií SRLamačská cesta 8A84005 BratislavaSlovensko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 75237 Konštantný symbol: 0308 Dátum vyhotovenia 04.07.2023 Dátum splatnosti: 18.07.2023 Firma nie …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/75246

Zálohová faktúra ZF/75246

Slovenská chemická spoločnosť Zálohová faktúra č. ZF/75246 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosťRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: SK2020798395Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava, SlovenskoKriváň, č.d.52962 04 KriváňSlovensko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 75246 Konštantný symbol: 0308 Dátum …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/75245

Zálohová faktúra ZF/75245

Slovenská chemická spoločnosť Zálohová faktúra č. ZF/75245 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosťRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: SK2020798395Centrum vedecko-technických informácií SRLamačská cesta 8A840 05  BratislavaSlovensko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 75245 Konštantný symbol: 0308 Dátum vyhotovenia 05.07.2023 Dátum splatnosti: 19.07.2023 Firma …