Slovenská chemická spoločnosťZálohová faktúra č. ZF/75191
Dodávateľ:
Slovenská chemická spoločnosť
Radlinského 9
812 15 Bratislava

IČO: 178900
DIČ: 2020801563
Odberateľ:
IČ DPH: 61988987
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
30. dubna 22
70103 Ostrava
Česko
Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556
Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200
Variabilný symbol: 75191
Konštantný symbol: 0308
Dátum vyhotovenia28.06.2023
Dátum splatnosti:12.07.2023
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhradyPríkazom
Označenie dodávkyEUR Celkom
Na základe registrácie Vám fakturujeme registračné poplatky na konferenciu 75. ZJAZD CHEMIKOV pre Ing. Alžběta PARCHAŇSKÁ, Ph. D.
Termín podujatia: 4. až 8. septembra 2023
Miesto podujatia: Hotel Bellevue (Vysoké Tatry, Slovensko)
ALL INCLUSIVE účastník 640 €
Konferenčný poplatok ALL INCLUSIVE zahŕňa:
konferenčné materiály, ubytovanie v hoteli Bellevue s plnou penziou (od večere 4. 9. 2023 po obed 8. 9. 2023 vrátane), uvítací večierok, prestávkové občerstvenie, slávnostný večierok, miestny poplatok.
640 €
Príplatok za nečlena + 100 €
+ 100 €
Spolu na úhradu:740 €
Vystavila: Ing. Michaela Halinkovičová
Kontakt: hospodarka@schems.sk

Prevzal:

Pečiatka:

Recommended Articles