Slovenská chemická spoločnosťZálohová faktúra č. ZF/75122
Dodávateľ:
Slovenská chemická spoločnosť
Radlinského 9
812 15 Bratislava

IČO: 178900
DIČ: 2020801563
Odberateľ:
IČ DPH: IČO00444715
česká společnost chemická, z.s.
Novotného lávka 5
116 68 praha 1
Česko
Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556
Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200
Variabilný symbol: 75122
Konštantný symbol: 0308
Dátum vyhotovenia15.06.2023
Dátum splatnosti:29.06.2023
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhradyPríkazom
Označenie dodávkyEUR Celkom
Na základe registrácie Vám fakturujeme registračné poplatky na konferenciu 75. ZJAZD CHEMIKOV pre Ing. Vladimíra PLACKOVA,
Termín podujatia: 4. až 8. septembra 2023
Miesto podujatia: Hotel Bellevue (Vysoké Tatry, Slovensko)
Konferenčný poplatok účastník 570 €
Konferenčný poplatok zahŕňa:
ubytovanie, konferenčné materiály, stravu od večere 4. 9. 2023 po obed 8. 9. 2023 vrátane, uvítací večierok, prestávkové občerstvenie, slávnostný večierok.
570 €
Príplatok za jednolôžkovú izbu + 270 €
+ 270 €
Spolu na úhradu:840 €
Vystavila: Ing. Michaela Halinkovičová
Kontakt: hospodarka@schems.sk

Prevzal:

Pečiatka:

Recommended Articles