Slovenská chemická spoločnosťZálohová faktúra č. ZF/75080
Dodávateľ:
Slovenská chemická spoločnosť
Radlinského 9
812 15 Bratislava

IČO: 178900
DIČ: 2020801563
Odberateľ:
IČ DPH: 68081707
Biofyzikální ústav, Akademie věd České republiky, v. v. i.
Královopolská 135
61200 Brno
Česko
Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556
Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200
Variabilný symbol: 75080
Konštantný symbol: 0308
Dátum vyhotovenia02.06.2023
Dátum splatnosti:16.06.2023
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhradyPríkazom
Označenie dodávkyEUR Celkom
Na základe registrácie Vám fakturujeme registračné poplatky na konferenciu 75. ZJAZD CHEMIKOV pre Mgr. Peter ŠEBEST, PhD.
Termín podujatia: 4. až 8. septembra 2023
Miesto podujatia: Hotel Bellevue (Vysoké Tatry, Slovensko)
BEZ UBYTOVANIA účastník 570 €
Konferenčný poplatok BEZ UBYTOVANIA zahŕňa:
konferenčné materiály, stravu od večere 4. 9. 2023 po obed 8. 9. 2023 vrátane, uvítací večierok, prestávkové občerstvenie, slávnostný večierok.
570 €
Spolu na úhradu:570 €
Vystavila: Ing. Michaela Halinkovičová
Kontakt: hospodarka@schems.sk

Prevzal:

Pečiatka:

Recommended Articles