Cena Marty Sališovej je určená doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom do 30 rokov, ktorí sú členmi Slovenskej chemickej spoločnosti alebo Českej chemickej spoločnosti. Témy hodnotených prác môžu byť zo všetkých oblastí chémie v súlade s odbornými sekciami zjazdu.

Prezentácie vybraných prác (prednáška 15 min + diskusia 5 min) sa budú konať v samostatnej sekcii pred komisiou pozostávajúcou z členov predsedníctva SChemS. Tri najlepšie práce budú odmenené diplomom Slovenskej chemickej spoločnosti spolu s finančnou odmenou.

1. miesto: 700 €

2. miesto: 500 €

3. miesto: 300 €

Abstrakty prednášok v rozsahu A4, spolu s krátkym životopisom posielajte do 30.6.2023 na emailovú adresu zjazd.chemikov@gmail.com.